Bekijk alle voordelen

En ontdek dat het er vele zijn...

Bekijk al
onze voordelen

En ontdek dat het er vele zijn

Extra inkomsten uit bestaande installaties
Profiteer van interessante financiële vergoedingen. Het voordeel loopt op van een paar duizend tot tienduizenden en soms wel honderdduizenden euro's per jaar afhankelijk van de hoeveelheid vermogen, die beschikbaar wordt gesteld.

Meer duurzame energie en minder CO2
Omdat de productie van duurzame energie sterk schommelt, is flexibele energie nodig voor als het bijvoorbeeld even niet waait. Met uw flexibele vermogen kunt u zo meer duurzame energieproductie mogelijk maken. Want hoe meer variabele duurzame energie, hoe meer flexibel vermogen er nodig is. Ook levert u een bijdrage aan het verminderen van de CO2 uitstoot, doordat de grote productie-eenheden niet hoeven op- en af te regelen, maar efficiënt op vol vermogen kunnen blijven produceren.

Grotere leveringszekerheid en lagere investeringen
Samen met andere klanten van Energie365 zorgt u voor meer flexibiliteit, zodat er minder geïnvesteerd hoeft te worden in het landelijke elektriciteitsnetwerk en in piek productie-eenheden. Zo draagt u bij aan het in balans houden van het Nederlandse elektriciteitsnet en de leveringszekerheid.

Grotere betrouwbaarheid huidige installatie
Bij sommige installaties zoals noodstroomvoorzieningen heeft het extra inzetten ook een positief effect op de betrouwbaarheid. Noodstroominstallaties dienen namelijk regelmatig met belasting getest te worden om een hoge betrouwbaarheid te kunnen garanderen. Inzet door Energie365 zorgt dat de noodstroominstallatie minder regulier getest hoeft te worden en zelfs 'extra' wordt getest met belasting. De betrouwbaarheid neemt zo toe en de kosten voor het testen nemen af.

Meedoen is kostenloos

U ontvangt een vaste vergoeding per jaar en een vergoeding bij afroep, zonder boetes. Energie365 verzorgt alle uitvoerende taken. Deelname legt dus geen beslag op uw organisatie..