Vragen? Hier zijn de antwoorden

Staat u vraag er niet bij, neem dan contact op.

Vragen? Hier zijn de antwoorden

Staat u vraag er niet bij, neem dan contact op.

Veel gestelde vragen

Flexibel vermogen is het kunnen verlagen of verhogen van elektriciteitsproductie of verbruik op afroep. Dit vermogen wordt specifiek gebruikt wordt om de vraag en aanbod op het Nederlandse elektriciteitsnet in balans te houden.
De flexibiliteit kan in een productie installatie zitten, die meer of minder gaat produceren. Maar ook installaties die op afroep meer of minder kunnen verbruiken komen hiervoor in aanmerking.
Voorbeelden zijn een (bio)warmte/krachtinstallatie of dieselaggregaat, die op afroep de productie kan aanpassen. Of een elektrische oven en verlichting, die op afstand aan- of uitgeschakeld kan worden.

Noodvermogen is elektrisch vermogen dat de landelijke netbeheerder incidenteel kan afroepen om het Nederlandse elektriciteitsnet in balans te houden. Dit specifieke vermogen wordt pas afgeroepen nadat geprobeerd is om met het reguliere regelvermogen de balans te herstellen.

Energie365 bundelt het flexibele vermogen van eindverbruikers en decentrale producenten, zodat zij tegen interessante vergoedingen hun vermogen bij netbeheerders of andere partijen kunnen aanbieden. Netbeheerders hanteren veelal strenge voorwaarden waar individuele partijen niet aan kunnen voldoen maar gezamenlijk wel. Energie365 verzorgt ook de aansturing en de administratie van het flexibele vermogen.

U ontvangt een vaste vergoeding op basis van het vermogen dat u beschikbaar stelt. Deze vergoeding ontvangt u ongeacht het aantal keer dat u wordt ingezet. De vaste beschikbaarheidsvergoeding loopt op tot tienduizenden euro's per jaar per beschikbaar gestelde MW.

U draagt alleen de kosten voor de installatie en koppeling van een schakelbox met uw besturingssysteem van de productie installatie. Vanzelfsprekend bieden wij u ondersteuning bij de installatie en koppeling van de schakelbox.

U kunt meedoen als u beschikt over een flexibel vermogen van tenminste 250 kW. Op basis van de regelsnelheid en beschikbaarheid van het flexibele vermogen bepalen we gezamenlijk wat de meeste waarde heeft.

Dit hangt af van op welke markt u actief bent. Voor Noodvermogen geldt dat TenneT dit inzet bij een sterke daling van het aanbod van elektriciteit, bijvoorbeeld door uitval een van elektriciteitscentrale. Ook een overschot in de productie van duurzame energie kan leiden tot een afroep om juist minder te produceren. Omdat storingen en het weer zich niet laten voorspellen, is het vooraf niet mogelijk een verwachting af te geven over het aantal en tijdstip van afroepen. Deze grote pieken en dalen doen zich echter weinig voor. We verwachten daarom dat het aantal afroepen beperkt zal zijn tot 1 รก 2 keer per maand. Energie365 informeert u altijd via een sms of e-mail over de afroep.

Dit hangt af van op welke markt u actief bent. Voor Noodvermogen hanteren we een reactietijd van 10 minuten. Indien mogelijk plaatst Energie365 een schakelbox. Vanuit ons bedrijfsvoeringcentrum geven we op afstand een signaal aan u of aan de de schakelbox zodat uw installatie (automatisch) afgeregeld kan worden. Energie365 informeert u dan via een sms of e-mail over de afroep.

U neemt al deel met een flexibel vermogen van 250 kW. Dit kan bestaan uit verschillende installaties achter dezelfde aansluiting. Er geldt geen maximum hoeveelheid.

Dit hangt af van op welke markt u actief bent. Voor Noodvermogen hanteren we een minimale duur van 15 tot maximaal 60 minuten.

Voor de balanshandhaving is het van belang dat uw vermogen altijd geregeld kan worden. In overleg is het mogelijk om een paar dagen of een vaste periode niet beschikbaar te zijn. Als het vermogen gedurende een periode niet beschikbaar is, moet u dat uiterlijk twee dagen van tevoren te laten weten. Tijdens de periode van niet-beschikbaarheid ontvangt u geen vergoeding.

Ja, stel dat u uw eigen productie verhoogd of verlaagd, dan heeft dat automatisch tot gevolg dat u in totaal op de hoofdaansluiting meer of minder elektriciteit van het net afneemt. Zo draagt u bij aan het in balans houden van het elektriciteitsnet.

Ja, op basis van de meetdata van uw elektriciteitsproductie kijken we minimaal maandelijks of uw productie-installatie het door u beschikbaar gestelde vermogen ook daadwerkelijk had kunnen leveren. Indien blijkt dat de installatie het beschikbaar gestelde vermogen niet kan leveren, treden we in overleg en kunnen we het beschikbaar gestelde vermogen naar beneden bij stellen.

Wij controleren de meetdata van de betreffende installatie en kunnen zo zien of de installatie beschikbaar was bij een afroep en of aan de eisen van een afroep is voldaan.

Als uw installatie niet reageert op een afroep dan ontvangt u minder vergoeding. Er gelden geen extra boetes. Indien uw installatie vaker niet goed afregelt na een afroep, onderzoeken we gezamenlijk de oorzaak en bepalen we of de installatie nog geschikt is om een bijdrage te leveren.

Dit hangt af van op welke markt u actief bent. Voor Noodvermogen contracteren we per kwartaal en per jaar.

Voor de meeste diensten waaronder Noodvermogen geldt dat u gewoon bij huidige energieleverancier kunt blijven. Energie365 draagt zorg voor een eventuele administratieve verrekening met uw leverancier indien nodig.

Voorop staat dat uw noodstroominstallatie altijd in de eerste plaats er voor u moet zijn bij een stroomuitval. In het onwaarschijnlijke geval dat tijdens een afroep de stroom uitvalt dan zal de noodstroominstallatie zo geprogrammeerd moeten zijn, dat de installatie los van het net gekoppeld wordt en op eiland bedrijf gaat draaien. Of dit bij u ook zo werkt, kunt u het beste navragen bij de leverancier of installateur van de noodstroominstallatie.